ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“ 1968 წ. #11. გვ. 79-80. ავტორი სტატიისა: ლადო გეგეჭკორი დავით ჩადუნელი რამდენიმე წლის წინ, ოთხმოცდაერთი წლის ასაკში გარდაიცვალა ღვაწლმოსილი ლოტბარი, უანგარო მოღვაწე დავით ჩადუნელი. იგი დაიბადა 1884 წელს 5 ივლისს სოფელ გეთსამანიაში (ზემო იმერეთი). რვა წლის ასაკში დავითი სოფელ კიცხის სამრევლო სკოლაში მიაბარეს. კარგად სწავლობდა, სიმღერებსაც კარგად ითვისებდა: „ყანა“, „კურდღელი ჩამოცანცალდა“, „ყარანაი...