12,08,2014 | გეთსამანია, დიდგორობა, წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

13,07,2014 | ხაშური, წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

no images were found

29,01,2014 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

29,10,2013 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

12,08,2013 | იგოეთი, დიდგორობა (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

29,07,2013 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

no images were found

გეთსამანიის ტბეთის ეკლესია (ჩადუნელთა საგვარეულო ეკლესია)

no images were found