12,08,2014 | გეთსამანია, დიდგორობა, წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

13,07,2014 | ხაშური, წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

29,01,2014 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

29,10,2013 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

12,08,2013 | იგოეთი, დიდგორობა (ჩადუნელთა საგვარეულო)

29,07,2013 | წმ. გიორგის პარაკლისი (ჩადუნელთა საგვარეულო)

გეთსამანიის ტბეთის ეკლესია (ჩადუნელთა საგვარეულო ეკლესია)