წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო სალოცავი

სამუშაოების დაწყების წინ ჩვენი მოგვარეების შეკრება ტბეთზე

ძვირფასო ჩადუნელებო, მოგვარენო

გვარის ერთიანი ძალისხმევით გაღებული შემოწირულობით დაწყებულია მშენებლობა სოფელ გეთსამანიასთან მდებარე ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-ამოქმედებისათვის. კერძოდ,  პირველ ეტაპზე, ეპარქიის წრმომადგენლებთან შეთანხმებით, ეკლესიასთან ახლოს მდებარე დამხმარე ნაგებობა გადაკეთდა საბერო სენაკებად და სატრაპეზოდ. მიმდინარეობს ხსენებული შენობის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოები, რომლებშიც სოფელ გეთსამანიისა და მიმდებარე სოფლების გვარიშვილები ერთობლივად მონაწილეობენ. ამ სასიქადულო საქმისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შეძენა-ტრანსპოტირება ძირითადად “ჩადუნელთა საგვარეულო კავშრის” შემოწირულობებიდან გაღებული სახსრებით ხორცილედება.

“ჩადუნელთა საგვარეულო კავშირი” მართებულად მიიჩნევს, ყველა მოგვარისთვის საჯაროდ იყოს ცნობილი მშენებლობის ნაბიჯები და გამოყენებული რესურსი.

 მიმდინარე სამუშაოების ამსახველი მონაცემები:

2019 წლის 8 ივლისის მონაცემებით, ტბეთის წმ.გიორგის ფუძესალოცავთან დაწყებული მშენებლობისათვის “ჩადუნელთა საგვარეულო კავშირის” ანგარიშიდან ჯამში გამოყოფილია 9894 ლარი.

თანხის ხარჯვის ანგარიშგება:

312 მ (52 ცალი x 6 მეტრი) 12 მმ არმატურა – 310 ლარი.

2 მანქანა ხრეში – 200 ლარი და 1 მანქანა სილა – 100 ლარი,  ბეტონისათვის – გადახდილია 300 ლარი.

15 ტომარა (50 კგ) ჰაიდელბერგის 500 მარკიანი ცემენტი –  165 ლარი.

ნაყიდია 22 ლარის ლურსმანი, 16 ლარის 2 ვედრო, 2 ლარის არმატურის საქსოვი-შესაკრავი (“ვიაზანი” მავთული). გადახდილია 30 ლარი საწვავისათის ეპარქიის სასულიერო პირის სალოცავთან მისაბრძანებლად.

შემდგომ, ცემენტს დაემატა 6 ტომარა – 66 ლარი; “კატანკა” მავთული – 15 ლარ; ბენზინი – 60 ლარი;

01.10.2016 | ჩასხმული საძირკველის ღრმულის მიწით ამოსავსებად და საპირფარეშოს ორმოების ამოსაღებად ტრაქტორის ხარჯისთვის გამოიყო 250 ლარი;

10.10.2016 | მშენებლობის ბლოკის ხარჯისთვის გამოიყო 1000 ლარი;

07.12.2016 | სამშენებლო ბლოკისა და ცემენტის შესაძენად გამოიყო 350 ლარი;

01.07.2017 | სამშენებლო ბლოკისა და ცემენტის შესაძენად გამოიყო 650 ლარი;

20.10.2017 | საგვარეულოს წარმომადგენლობითი ჯგუფის მიერ მშენებლობის საკითხების ადგილზე გასაცნობად და შესათანხმებლად ტბეთის წმ.გიორგის ფუძესალოცავთან ეპარქიის მთავარხუცესის და მისი თანმხლები პირების ტრანსპორტირებისა და მცირედი გამასპინძლებისათვის გამოყოფილია 200 ლარი(80 ლარი საწვავისათის – თბილისიდან წარმომადგენლობითი ჯგუფის ტრანსპორტირებისათის, 70 ლარი საწვავისათვის – მთავარხუცესისა და თანმხლბი პირების ხარაგაულიდან ტრანსპორტირებისათვის, 50 ლარი საკვები პროდუქტებისა და ღვინისათვის).

31.10.2017 | ტბეთის წმ.გიორგის სახელობის ეკლესიასთან საბერო სენაკებისა და სატრაპეზოს შენობის თუნუქის სახურავის მოსაწყობად საჭირო 5,5 მ/კუბ. სამშენებლო ხის მასალის შეძენა-ტრანსპორტირებისათვის, აგრეთვე შეწირულობით გაღებული თუნქის ფურცლებისა და სამაგრების ტრანსპორტირებისათვის – 3450 ლარი.

08.07.2019. | ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო ეკლესიის სატრაპეზოსა და საბერო სენაკების შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების გასაგრძელებლად – 3000 ლარი (გარე ფასადის ამოშენების დასრულება, გარე ფასადის სრული შელესვა, მთავარი შესასვლელი კარის შეძენა და ჩაშენება, მასალების ტრანსპორტირება, სამშენებლო სამუშაოებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. შესაძენია: ქვიშა – 6 მ/კუბი, ბლოკი – 20სმ*40სმ – 250 ც. რკინის კარი, სამუშაოების წარმოებისას გამოვლენილი სხვადსხვა აუცილებელი ინვენტარი და მასალა. – სრული ანგარიში ამ ეტაპის სამუშაოების  დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება) .