სოფ. გეთსამანიაში, ტბეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია