“…იმის ჟამი კი არის, რომ გადახურულ სახლებში ისხდეთ, ეს სახლი კი მიგდებული იყოს?..” – ძველი აღთქმა, ანგია წინასწარმეტყველი 1.4.

ყველა ჩადუნელის საყურადღებოდ!

  ჩადუნელთა გვარის წევრთა შორის არაერთი მსჯელობის შედეგად, საგვარეულო კავშირის მთავარ მიზნად დაისახა ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-კეთილმოწყობა-ამოქმედება და სამერმისოდ იქ მოქმედი მონასტრის დაფუძნება, რაც საგვარეულო კავშირის წესდებაშიც აისახა. ამავე მსჯელობების დროს შეთანხმდა, რომ ხსენებული დიადი მიზნის მიღწევამდე საგვარეულოს საერთო შემოწირულობა მხოლოდ ამ მიზნით დაიხარჯება.

ნიშანდობლივია, რომ საგვარეულო შემოწირულობის შესახებ ცნობები ყოველკვირეულად გამოქვეყნდება ინტერნეტრესურსებზე: www.chaduneli.ge და facebook-ზე: “ჩადუნელი- საგვარეულო კავშირი

____________________

  • განვლილი კვირის განმავლობაში (21.09.2020. – 28.09/2020) საგვარეულოს ანგარიშს დაემატა 69 ლარი. – იხ. ანგარიშგება PDF
  • აგვისტოს  განმავლობაში (01.08.2020. – 01.09.2020.) – 245.5 ლარი.  – იხ. ანგარიშგება PDF
  • 2019 წლის განმავლობაში (01.01.2019.-31.12.2019.) – 3639.80 ლარი.  – იხ. ანგარიშგება PDF
  • ამჟამად (28.09.2020) ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენის საგვარეულო ფონდში ირიცხება: 4387 ლარი.

ყველა ჩადუნელი ვალდებულია, სიტყვითაც და მცირე შესაწირითაც დაეხმაროს საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-ამოქმედების საქმეს.

ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც სამშენებლო მასალის და საავტომობილო საწვასის საბაზრო ფასებზე იაფად შეძენას დაეხმარება, უმნიშვნელოვანესია.
ინფორმაციის გაცვლის მიზნით დავუკავშირდეთ ერთმანეთს:

საგვარეულო ერთობის facebook-ზე: “ჩადუნელი- საგვარეულო კავშირი” და

ტელეფონებით:

  • 595-184104 დეკანოზი გაბრიელ ჩადუნელი,
  • 598-705591 გიორგი,
  • 599-622921 ნუგზარი,
  • 574-106576 დავითი.

ამასთან ერთად, არის საკითხები, მათ შორის – საგვარეულო ფონდთან დაკავშირებული უმნიშნელოვანესი საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებლად უნდა მოწესრიგდეს.

საგვარეულო საქმეს ერთიანი ძალისხმევა ესაჭიროება და ასევე აუცილებელია სრული გამჭვირვალობა! ყოველმა გვარიშვილმა უნდა მიიღოს დროული და ზუსტი ცნობები შემოწირულობების ოდენობის და ხარჯვის შესახებ. 

“ძალა ერთობაშია!”