“…იმის ჟამი კი არის, რომ გადახურულ სახლებში ისხდეთ, ეს სახლი კი მიგდებული იყოს?..” – ძველი აღთქმა, ანგია წინასწარმეტყველი 1.4.

ყველა ჩადუნელის საყურადღებოდ!

  ჩადუნელთა გვარის წევრთა შორის არაერთი მსჯელობის შედეგად, საგვარეულო კავშირის მთავარ მიზნად დაისახა ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-კეთილმოწყობა-ამოქმედება და სამერმისოდ იქ მოქმედი მონასტრის დაფუძნება, რაც საგვარეულო კავშირის წესდებაშიც აისახა. ამავე მსჯელობების დროს შეთანხმდა, რომ ხსენებული დიადი მიზნის მიღწევამდე საგვარეულოს საერთო შემოწირულობა მხოლოდ ამ მიზნით დაიხარჯება.

ნიშანდობლივია, რომ საგვარეულო შემოწირულობის შესახებ ცნობები ყოველკვირეულად გამოქვეყნდება ინტერნეტრესურსებზე: www.chaduneli.ge და facebook-ზე: “ჩადუნელი- საგვარეულო კავშირი

____________________

  • განვლილი კვირის განმავლობაში (30.03.2020. – 06.04/2020) საგვარეულოს ანგარიშს დაემატა 34 ლარი. – იხ. ანგარიშგება PDF
  • მარტის  განმავლობაში (01.03.2020. – 01.04.2020.) – 164,5 ლარი.  – იხ. ანგარიშგება PDF
  • 2019 წლის განმავლობაში (01.01.2019.-31.12.2019.) – 3639.80 ლარი. – იხ. 2019-ის სრული ანგარიშგება PDF
  • ამჟამად (06.04.2020) ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენის საგვარეულო ფონდში ირიცხება: 3026 ლარი.

ყველა ჩადუნელი ვალდებულია, სიტყვითაც და მცირე შესაწირითაც დაეხმაროს საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-ამოქმედების საქმეს.

ამასთან ერთად, არის საკითხები, მათ შორის – საგვარეულო ფონდთან დაკავშირებული უმნიშნელოვანესი საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებლად უნდა მოწესრიგდეს.

საგვარეულო საქმეს ერთიანი ძალისხმევა ესაჭიროება და ასევე აუცილებელია სრული გამჭვირვალობა! ყოველმა გვარიშვილმა უნდა მიიღოს დროული და ზუსტი ცნობები შემოწირულობების ოდენობის და ხარჯვის შესახებ. 

“ძალა ერთობაშია!”