“…იმის ჟამი კი არის, რომ გადახურულ სახლებში ისხდეთ, ეს სახლი კი მიგდებული იყოს?..” – ძველი აღთქმა, ანგია წინასწარმეტყველი 1.4.

ყველა ჩადუნელის საყურადღებოდ!

  ჩადუნელთა გვარის წევრთა შორის არაერთი მსჯელობის შედეგად, საგვარეულო კავშირის მთავარ მიზნად დაისახა ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის საგვარეულო ეკლესიის აღდგენა-კეთილმოწყობა-ამოქმედება და სამერმისოდ იქ მოქმედი მონასტრის დაფუძნება, რაც საგვარეულო კავშირის წესდებაშიც არის ასახული. ასევე ითქვა, რომ ამ დიადი მიზნის მიღწევამდე საგვარეულოს საერთო შემოწირულობა არცერთი სხვა მიზნით არ დაიხარჯება. ნიშანდობლივია, რომ საგვარეულოს შემოწირულობის შესახებ ცნობები ყოველკვირეულად გამოქვეყნდება ინტერნეტრესურსებზე: www.chaduneli.ge და facebook: “ჩადუნელი- საგვარეულო კავშირი” – ბმული: https://web.facebook.com/chaduneli.ge

  • განვლილი კვირის განმავლობაში (11.02.2019.-18.02/2019) საგვარეულოს ანგარიშს დაემატა  12 ლარი.
  • განვლილი თვის განმავლობაში (31.12.2018.-04.02.2018.) – 60 ლარი.
  • 2018 წლის განმავლობაში (01.12.2018.-31.12.2018.) – 1139 ლარი.
  • ამჟამად (18.02.2019) ტბეთის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენის საგვარეულო ფონდში ირიცხება: 6550 ლარი